Structura unui document HTML5

Crearea paginilor web

Pentru a crea o pagină HTML se poate utiliza orice editor de text (Notepad, Notepad++, Wordpad, FrontPage, Dreamweaver etc.), iar atunci când se salvează se folosește extensia .html sau extensia .htm.
Tagurile HTML sunt marcaje pe care limbajul HTML le foloseşte alături de texte pentru a ajuta browser-ul de internet să afişeze corect conţinutul paginii web. Acestea sunt încadrate de parantezele unghiulre „<” și „>”.

Declarația <!doctype html5> sau Document Type Declaration arată validatorului html ce versiune de html a fost folosită.

Sintaxa - HTML5

<!DOCTYPE HTML5>
<html>
   <head>
       <title></title>
       <meta charset="UTF-9" />
   </head>
   <body>
       conținut
   </body>
</html>

Tagurile HTML

Tagurile HTML pot fi de două feluri:

Atributele tagurilor HTML5

Atributele sau parametrii pot fi definite ca nişte proprietăţi ale tagurilor. Ele oferă informații suplimentare pentru tagul resectiv. Atributele se pun doar în cadrul tagului de început, înainte de închiderea parantezei unghiulare. Atributele au un nume și o valoare setată, de genul nume = "valoare". Daca un tag nu are nici un atribut, atunci browser-ul va lua în considerare valorile implicite al tagului respectiv.
Exemplu: <body bgcolor="red"> - atributul bgcolor stabilește culoarea de fundal al paginii web.

Structura unei pagini HTML5

O pagină web este compusă din 2 secțiuni: secțiunea HEAD și secțiunea BODY:
Secțiunea HEAD este delimitată de tagurile <head> și </head>. În cadrul acestei secțiuni se definește titlul paginii web precum și informații meta, php scripturi, javascripturi și css-uri. De asemenea este o bună practică includerea charset-ului pentru a indica browserului ce tip de caractere să afișeze la încărcarea paginii.
Exemplu:
<head>
    <title>...</title>
   <meta charset="UTF-9" />
</head>

Secțiunea BODY este delimitată de tagurile <body> și </body>. Aceasta este principala secțiune a paginii html, iar textul cuprins în cadrul ei reprezintă conținutul vizibil al paginii web.
Exemplu:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
     <title></title>
     <meta charset="UTF-9" />
   </head>
   <body>
     <!--conținut -->
   </body> </html>