B a c a l a u r e a t 2020

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR

Contestațiile se pot depune la secretariatul unității școlare (centrul de examen) unde candidații au susținut probele scrise

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 – 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Transmiterea electronică a contestațiilor se va face la adresa de email:

liceulrasnov@gmail.com

Pentru declarațiile transmise electronic este necesară și o copie a actului de identitate a deponentului.

***

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar).

În perioada 3 – 10 iunie, candidaţii la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă documentele-tip de înscriere, prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

Fii alături de noi în lupta pentru drepturile elevilor români!