Noutăți

Având în vedere nota Ministerului Educației nr. 28142/2023 se prelungește perioada de înscriere a candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023 până la data de 9 iunie 2023.

Calendar BACALAUREAT 2023

Metodologie Examene naționale 2022-2023

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENS nr. 5068/2016, cu modificările și completările ulterioare
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260038

 
OME nr. 5439/2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259885

OME nr. 5243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/258863

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile OME nr. 5242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).
Lista examenelor cu recunoaştere internaţională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.976/25.08.2022) pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 
·        PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 
o   (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

***

Fii alături de noi în lupta pentru drepturile elevilor români!

Oferta educațională

#EducaţiaNeUneşte

FAMILIA MEA ÎN VREMEA MARELUI RĂZBOI ŞI A MARII UNIRI (1914-1918)

Lista unităților afiliate în rețeaua Sodexo pentru vouchere de vacanță

Proiect informatică