SCURT ISTORIC

Actualul liceu teoretic al Intreprinderii de scule Râsnov a luat fiinta în anul 1922 sub denumirea de  Scoala de ucenici industriali si comerciali.

La înfiintare avea 27 de elevi si apartinea de Ministerul Instructiunii publice. Apoi a apartinut de M.I.C.M.U.E. avand un numar de 36 de clase.

Pâna la actul nationalizarii aceasta scoala a pregatit muncitori calificati pentru diverse ateliere particulare, instruirea practica a ucenicilor facându-se în atelierele patronilor.

Cu toate ca fondurile alocate de forul tutelar pentru intretinere, au fost din ce în ce tot mai mari, scoala a întâmpinat an de an greutati tot mai mari în pregatirea elevilor. Aceasta se datoreaza împrejurarii ca în timp ce conditiile de scolarizare si cazare au ramas aceleasi, necesitatile au crescut permanent (daca în 1949 au fost înmatriculati 50 de elevi, în 1973 scoala a instruit 1270 de elevi).

Din anul scolar 1974-1975 scoala asimileaza cursul liceal al fostului liceu teoretic din localitate, largind structura profilurilor (mecanica-electrotehnica) pornind astfel titulatura de liceu industrial.

În anul 1978 lucrarile de construire a noii cladiri a scolii, a atelierului scoala si a celor doua internate sunt terminate si odata cu ele problemele cauzate de lipsa spatiului sunt rezolvate, astfel încât institutia îsi poate afirma rolul esential în procesul instructiv-educativ al întregii zone.

Începând cu 1990 scoala parcurge o noua etapa de transformare. Prin diversificarea profilelor (uman, economic ,informatic, agroturism, bilingv-german, cursuri postliceale de turism si de maistri) titulatura se schimba din nou din Liceu Industrial în Grup Scolar Industrial iar in 2013 in Liceul Tehnologic Rasnov

În paralel, schimbarile de ordin economic survenite în peisajul industrial al localitatii au cauzat disparitia internatelor dar si pierderea celor doua cladiri atât de necesare pentru desfasurarea orelor de curs.

În pezent scoala dispune numai de cladirea principala  si de cladirea atelierelor care cuprinde si de o sala de sport la etaj. Problema deosebit de grava a spatiului insuficient pentru orele de curs va fi solutionata  prin etajarea a si extinderea  cladirii atelierului scoala în cadrul proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului de construire a  Campusurilor Scolare si a Scolilor de Arte si Meserii

PROFILUL PREZENT AL SCOLII

PARTICULARITATI

Scoala noastra promoveaza o educatie moderna, oferind sanse reale de reusita profesionala prin valorificarea pregatirii si experientei dobândite prin activitati scolare si extrascolare

Elemente specifice:

 •  Abordarea holistica a elevului;
 •  Dezvoltarea sociala;
 •  Dezvoltarea spirituala;
 •  Dezvoltarea fizica;
 •  Scolarizarea elevilor din orasul Râsnov si din localitatile limitrofe ( Bran, Moeciu, Zarnesti, Cristian, Poiana Marului, Brasov). Elevii din alte localitati fac naveta zilnica sau stau în gazda;
 •  Elevii se deplaseaza la scoala cu mijloace de transport în comun;
 •  Recrutarea si admiterea elevilor se realizeaza în conformitate cu reglementarile legale elaborate de M.Ed.C.
 •  Examenele de absolvire ale diferitelor forme de scolarizare se organizeaza conform reglementarilor elaborate de M.Ed.C;
 •  Posturile didactice au fost ocupate în conditiile prevazute în statutul  Personalului Didactic si ale reglementarilor M.Ed.C.
 •  Scoala dispune de un Cabinet de asistenta Psihopedagogica modern dotat si utilat;

           Relatiile dintre profesori si elevi bazate pe:

 •  Respectul reciproc
 •  Aprecierea si încurajarea elevului;
 •  Promovarea prieteniei si încrederii reciproce;

          Relatiile dintre profesori si parinti:

 •  Scoala – partenera în procesul de educatie alaturi de familie;
 •  Implicarea parintilor în actiuni cu beneficii de ambele parti;

          Relatiile scolii cu comunitatea si piata muncii:

 •  Pregatirea elevilor pentru viata ( crearea unui echilibru între cererea si oferta de pe piata muncii);
 •  Implicarea scolii în activitatile comunitatii;
 •  Orientarea scolara si profesionala a elevilor în accord cu cerintele pietei muncii

CADRUL GEOGRAFIC SI CULTURAL

cadrul geografic

Liceul Tehnologic Râsnov   este situat în mediul urban, în orasul Râsnov zona defavorizata cu aproximativ 16.000 locuitori.

In partea superioara a Tarii Barsei la circa 15 Km de orasul Brasov, pe vechiul drum comercial care lega (prin trecatoarea Bran) batrâna cetate de capitala de odinioara a Tarii Românesti, Câmpulung Muscel, se afla orasul Râsnov, mentionat în documentele medievale ca oras-târg.

Sapaturile arheologice ne arata ca în epoca dacica, în câmpia tarilor Bârsei, începând de la poalele muntilor Bucegi si Piatra Craiului pâna la Olt, dacii Cumidavensis având ca centru asezarea Cumidava, mentionata si de geograful Claudius Ptolomeus pe harta sa Polis, cetate situata pe teritoriul agricol al orasului Râsnov la circa 500 metri est de pârâul Bârsa.

Romanii au cucerit Dacia , ajungând cu stapânirea lor în aceste parti, ei au construit alaturi de asezarea dacica Cumidava, un castru în care au stationat dacii recrutati din localitatea si regiunea Cumidava, alcatuind o unitate de soldati auxiliari (denumita “Cohors VI Nova Cumidavensium Alexandriana“) atestata de o inscriptie în sec al III lea e.n.

   Mentionare documentara Râsnov

Râsnovul este mentionat documentar pentru prima data in anul 1331, iar in Evul Mediu si în epoca moderna se numara printre cele 12 sate ce formau districtul Brasov pomenit în documente la 1377. Amplasarea orasului Râsnov pe drumul comercial ce lega Transilvania de Tara Româneasca i-a asigurat o dezvoltare economica timpurie. Asezarea a fost în primul rând un centru comercial de tranzit înca din 1427, cu drept de târg saptamânal acordat de regele Sigismund de Luxemburg si care si-a pastrat  importanta vecinatatii Brasovului, cel mai important centru comercial din sudul Transilvaniei în relatiile cu sud-estul Europei.