Legislație

Hotărarea 1488-2004 – BANI DE LICEU

Ordin 4839- 2004 – BANI DE LICEU

Hot 564-2017 – ELEVI CES

Hotărârea 951-2017 – BURSA PROFESIONALA

*** ROFUIP de la 01.09.2022 ***

*** ORDIN nr 5453 2020 examen national și bacalaureat 2021 ***

*** Ordinul nr. 4796/2017 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din învatamantul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2017-2018 ***

*** Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea și deșfașurarea evaluarii naționale pențru abșolvenții clașei a VIII-a în anul școlar 2017-2018 ***

*** Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea și deșfașurarea examenului de bacalaureat national – 2018 ***

Legea educației naționale

Regulament cadru

Statutul elevului

R O F U I P – Ordin modificat

Regulament de ordine interioara