Legislație

Ordinul nr. 4796/2017 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din învatamantul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2017-2018

Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea și deșfașurarea evaluarii naționale pențru abșolvenții clașei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea și deșfașurarea examenului de bacalaureat national – 2018

Legea educației naționale

Regulament cadru

Statutul elevului

R O F U I P – Ordin modificat

Regulament de ordine interioara