Istoric

SCURT ISTORIC

Liceu Teoretic al Intreprinderii de scule Râsnov a luat ființă în anul 1922 sub denumirea de  Școala de ucenici industriali și comerciali.

La înființare avea 27 de elevi și aparținea de Ministerul Instructiunii publice. Apoi a aparținut de M.I.C.M.U.E. având un număr de 36 de clase.

Până la actul naționalizării, aceasta școala a pregătit muncitori calificați pentru diverse ateliere particulare, instruirea practica a ucenicilor făcându-se în atelierele patronilor.

Cu toate ca fondurile alocate de forul tutelar pentru întreținere, au fost din ce în ce tot mai mari, școala a întâmpinat an de an greutăți tot mai mari în pregătirea elevilor. Aceasta se datorează împrejurării că în timp ce condițiile de școlarizare și cazare au rămas aceleași, necesitățile au crescut permanent (dacă în 1949 au fost înmatriculați 50 de elevi, în 1973 școala a instruit 1270 de elevi).

Din anul școlar 1974-1975 școala asimilează cursul liceal al fostului liceu teoretic din localitate, lărgind structura profilurilor (mecanica-electrotehnica) pornind astfel titulatura de liceu industrial.

În anul 1978 lucrările de construire a noii clădiri a școlii, a atelierului școala și a celor doua internate sunt terminate și odată cu ele problemele cauzate de lipsa spațiului sunt rezolvate, astfel încât instituția își poate afirma rolul esențial în procesul instructiv-educativ al întregii zone.

Începând cu 1990 școala parcurge o noua etapa de transformare. Prin diversificarea profilelor (uman, economic ,informatic, agroturism, bilingv-german, cursuri postliceale de turism și de maiștri) titulatura se schimba din nou din Liceu Industrial în Grup Școlar Industrial iar în 2013 în Liceul Tehnologic Râșnov.

În paralel, schimbările de ordin economic survenite în peisajul industrial al localității au cauzat dispariția internatelor dar și pierderea celor doua clădiri atât de necesare pentru desfășurarea orelor de curs.

În pezent școala dispune numai de clădirea principala  și de clădirea atelierelor care cuprinde și de o sala de sport la etaj. Problema deosebit de grava a spațiului insuficient pentru orele de curs va fi soluționata  prin etajarea a și extinderea  clădirii atelierului școala în cadrul proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului de construire a  Campusurilor Școlare și a Școlilor de Arte și Meserii.

PROFILUL PREZENT AL ȘCOLII

PARTICULARITĂȚI

Școala noastră promovează o educație modernă, oferind șanse reale de reușită profesională prin valorificarea pregătirii și experienței dobândite prin activități școlare și extrașcolare.

Elemente specifice:

 •  Abordarea holistică a elevului;
 •  Dezvoltarea socială;
 •  Dezvoltarea spirituală;
 •  Dezvoltarea fizică;
 •  Școlarizarea elevilor din orașul Râșnov și din localitățile limitrofe ( Bran, Moeciu, Zărnești, Cristian, Poiana Mărului, Brașov). Elevii din alte localitati fac naveta zilnica sau stau în gazda;
 •  Elevii se deplaseaza la școala cu mijloace de transport în comun;
 •  Recrutarea și admiterea elevilor se realizeaza în conformitate cu reglementarile legale elaborate de M.Ed.C.
 •  Examenele de absolvire ale diferitelor forme de scolarizare se organizeaza conform reglementarilor elaborate de M.Ed.C;
 •  Posturile didactice au fost ocupate în conditiile prevazute în statutul  Personalului Didactic și ale reglementarilor M.Ed.C.
 •  Școala dispune de un Cabinet de asistenta Psihopedagogica modern dotat și utilat;

Relatiile dintre profesori și elevi bazate pe:

 •  Respectul reciproc;
 •  Aprecierea și încurajarea elevului;
 •  Promovarea prieteniei și încrederii reciproce;

Relatiile dintre profesori și parinti:

 •  Școala – partenera în procesul de educatie alaturi de familie;
 •  Implicarea parintilor în actiuni cu beneficii de ambele parti;

Relatiile scolii cu comunitatea și piata muncii:

 •  Pregatirea elevilor pentru viata ( crearea unui echilibru între cererea și oferta de pe piata muncii);
 •  Implicarea scolii în activitatile comunitatii;
 •  Orientarea scolara și profesionala a elevilor în accord cu cerintele pietei muncii

CADRUL GEOGRAFIC ȘI CULTURAL

cadrul geografic

Liceul Tehnologic Râșnov   este situat în mediul urban, în orasul Râsnov zona defavorizata cu aproximativ 16.000 locuitori.

In partea superioara a Tarii Barsei la circa 15 Km de orasul Brasov, pe vechiul drum comercial care lega (prin trecatoarea Bran) batrâna cetate de capitala de odinioara a Tarii Românesti, Câmpulung Muscel, se afla orasul Râsnov, mentionat în documentele medievale ca oras-târg.

Sapaturile arheologice ne arata ca în epoca dacica, în câmpia tarilor Bârsei, începând de la poalele muntilor Bucegi și Piatra Craiului pâna la Olt, dacii Cumidavensis având ca centru asezarea Cumidava, mentionata și de geograful Claudius Ptolomeus pe harta sa Polis, cetate situata pe teritoriul agricol al orasului Râsnov la circa 500 metri est de pârâul Bârsa.

Romanii au cucerit Dacia , ajungând cu stapânirea lor în aceste parti, ei au construit alaturi de asezarea dacica Cumidava, un castru în care au stationat dacii recrutati din localitatea și regiunea Cumidava, alcatuind o unitate de soldati auxiliari (denumita “Cohors VI Nova Cumidavensium Alexandriana“) atestata de o inscriptie în sec al III lea e.n.

 Mentionare documentara Râsnov

Râsnovul este mentionat documentar pentru prima data in anul 1331, iar in Evul Mediu și în epoca moderna se numara printre cele 12 sate ce formau districtul Brasov pomenit în documente la 1377. Amplasarea orasului Râsnov pe drumul comercial ce lega Transilvania de Tara Româneasca i-a asigurat o dezvoltare economica timpurie. Asezarea a fost în primul rând un centru comercial de tranzit înca din 1427, cu drept de târg saptamânal acordat de regele Sigismund de Luxemburg și care și-a pastrat  importanta vecinatatii Brasovului, cel mai important centru comercial din sudul Transilvaniei în relatiile cu sud-estul Europei.