Activități propuse

Activitățile propuse prin proiect formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Elevii beneficiază de competențele și conținuturile educației formale și au posibilitatea de aplicare a cunoștințelor dobândite în afara cadrului oficial. Efortul elevilor este stimulat prin formele variate de activități, cu caracter formativ-educativ, care nu presupun acordarea de note și evaluarea riguroasă, promovează munca în echipă și sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsă legătură cu părinții, elevii, organizațiile socioculturale sau economice.

Activități pedagogice și de sprijin

Activitatea I.1 : “ Ș coală după Școală ” – pregătire suplimentară pentru bacalaureat

Obiectul activității: sprijin pentru elevii grupului țintă prin activități de pregătire suplimentară la disciplinele la care aceștia vor susține examenul de bacalaureat

Activitatea I.2 : “Eu și viitoarea mea profesie” – orientare profesională privind cariera

Obiectul activității: Consilierea elevilor din grupul țintă în alegerea unei cariere în concordanță cu profilul și orințele acestora.

Activitatea I.3. Atelier de sprijin și pregătire on – line pentru disciplinele de bacalaureat;

Obiectul activității: Realizarea și utilizarea în activități remediale de pregătire suplimentară a unei platforme de tip e-learning pentru disciplinele la care se susține examenul de bacalaureat.

Activități extracurriculare

Activitatea II.1. Organizarea unei excursii de documentare

Obiectul activității : excursie de documentare, cu 40 de elevi, selectați pe baza rezultatelor obținute până în luna anterioară desfășurării excursiei.

Activitatea II.2. „ Săptămâna Informării Profesionale” – stagiu de practică

Obiectul activității: prezentarea / actualizarea cunoștințelor privind competențele necesare practicării unei anumite profesii

Activități de renovare și dotare