Obiective

Obiectiv general:

Creșterea interesului elevilor în finalizarea liceului și a promovării examenului de bacalaureat, în vederea tranziției la învățământul terțiar

Obiective specifice:

O.S.1. Îmbunătățirea competențelor unui număr de 80 elevi cu risc de abandon școlar și șanse scăzute de promovare din Liceul Tehnologic Râșnov, prin activități remediale, timp de 4 ani.

O.S.2 . Dezvoltarea unui proces participativ la nivel de școală, în vederea creșterii motivației a 80 de elevi din Liceul Tehnologic Râșnov, prin activități extracurriculare, pe parcursul a 4 ani;

O.S.3. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale pentru 80 elevi de la Liceul Tehnologic Râșnov prin consiliere și orientare furnizată pe durata ciclului liceal.

O.S.4. Creșterea calității procesului educațional prin dotarea cu mijloace TIC, pe parcursul derulării proiectului