Prezentare generală

ROSE – Romania Secondary Education Project
PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

Titlul proiectului: Școală Tehnologică prin Educație spre Performanță – S.T.E.P.

ACORD DE GRANT – NR. SGL /RI/69 din 27.06.2017

Proiectul ROSE – Romania Secondary Education Project, își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Structura proiectului cuprinde trei componente:

I. Activități pedagogice și de sprijin

II. Activități extracurriculare

III. Activități de renovare și dotare